Festeliten
Mel: Grönsaksätarsången från Klas Klättermus
Text: K.J. Andersson 2011-08-28

Den som jämt har saft till mat
och aldrig dricker nubbe
Han blir en ganska platt figur
en riktigt tråkig gubbe

Men
den som tar en sup till maten
orkar ta av alla faten
öl och vin och punsch därtill
det ökar på aptiten
Han blir en fryntligt festlig gäst en
som man jämt vill ha på festen
Töm ditt glas och lassa på
gå med i festeliten!